Красимира Асенова

Теленор България

Красимира Асенова има над 10-годишен опит в сферата на телекомуникациите и маркетинга, като е заемала различни постове във едни от водещите оператори в България. В момента ръководи екип „Бизнес услуги“ в Теленор България ЕАД, където заедно с колегите си отговаря за разработването и пускането на пазара на нови дигитални и IoT решения, предназначени за бизнес сегмента, включително и развитието на Бизнес портал за управление на услугите. Част от тях са Автопарк Решения, Office 365, Бизнес Контактен Център, Survey on Tablet, Онлайн магазин и Управление на мобилни устройства.
Заедно с текущата си магистърска програма „Реклама, иновативен маркетинг и бранд мениджмънт“, през последната година успешно завърши Strategy Execution Program от INSEAD.