Списание ЛОГИСТИКА организира през 2021

ДЕВЕТА ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Интелигентна логистика:
Спечели бъдещето

12 октомври 2021 г. (вторник)
София Ивент Център (SEC) – Парадайз център, София

 

Ето защо за 2021 г. избрахме темата Интелигентна логистика: Спечели бъдещето.

Акценти на Логистичната бизнес конференция 2021:

• Глобални промени и локални възможности  (Дискусионен панел). Какъв е ефектът от пандемията върху глобалните вериги на доставки? Тръгват ли производствата по-близо до дома? Какви са перспективите на България като ниършоринг дестинация? Как 3PL доставчиците променят своите дейности и експертизи, за да отговорят на по-сложните логистични нужди на производствените и търговските компании? Как дигиталната трансформация помага на фирмите във време на криза?

• Сценарии за бъдещето. Как се планира устойчиво бъдеще за една компания? Кои са устойчивите решения в логистиката, които помагат в кризи и растеж? Как се управляват целите и действията на екипа при работа в рискова среда? По-сложни ли са логистичните задачи в една компания от играта на шах? Стига ли да имаш само план А или е време за план Б и В? Как се откриват точните хора и откъде ще дойдат следващите иноватори и визионери в логистиката?

• Технологии, променящи играта. Ускори ли кризата навлизането на изкуствения интелект във веригата за доставки? Как да дигитализирам бъдещето? Колко голямо е информационното разнообразие на големите данни? Може ли да се анализират и прогнозират всички етапи от веригата на доставки чрез иновативни стратегии и технологии?

• Умен ход в склада. Какви нови стандарти зададе кризата към инвестициите и управлението на складовете? Как се постига оптималност в складирането и какви са възможностите на „умния склад“? Какво въздействие оказват Индустрия 4.0 и ръстът на електронната търговия на начина на работа в склада? Как технологиите оптимизират складовите разходи? Какви роботи ще управляват складовете на бъдещето?
Нашата цел като организатори е да дадем възможности на мениджъри и специалисти от всички браншове да научат от първо лице за успешни транспортно-логистични решения, които ще им позволят да създадат свои стратегии за преднина в новото днес и новото утре.

Адрес на събитието:  Sofia Event Center (SEC), гр. София, бул. Черни връх 100, Парадайс Център ет. 3
 

Вижте по-долу кратко видео, представящо Логистичната Бизнес Конференция 2019.

 

 

Лектори на Логистична Бизнес Конференция 2021

Емил Димитров

Kaufland България

Георги Терзийски

SAP България

Лазар Матеев

Hanon Systems Пловдив

Логистична Бизнес Конференция 2020 в кадри

 

Контакт

Контакт с организаторите:


За включване като партньор или спонсор на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2021,
моля свържете се с организатора:
БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лице за контакт: Илияна Балабанова, Борислав Бурлак
моб. 0888 220 261, 0888 582 088
Изпратете ни E-mail

 

Локация на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2021