Лектори   Регистрация   Партньори 

Списание ЛОГИСТИКА организира през 2021

ДЕВЕТА ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Интелигентна логистика:
Спечели бъдещето

12 октомври 2021 г. (вторник)
София Ивент Център (SEC) – Парадайз център, София

 

Ето защо за 2021 г. избрахме темата Интелигентна логистика: Спечели бъдещето.

Акценти на Логистичната бизнес конференция 2021:

• Глобални промени и локални възможности  (Дискусионен панел). Какъв е ефектът от пандемията върху глобалните вериги на доставки? Тръгват ли производствата по-близо до дома? Какви са перспективите на България като ниършоринг дестинация? Как 3PL доставчиците променят своите дейности и експертизи, за да отговорят на по-сложните логистични нужди на производствените и търговските компании? Как дигиталната трансформация помага на фирмите във време на криза?

• Сценарии за бъдещето. Как се планира устойчиво бъдеще за една компания? Кои са устойчивите решения в логистиката, които помагат в кризи и растеж? Как се управляват целите и действията на екипа при работа в рискова среда? По-сложни ли са логистичните задачи в една компания от играта на шах? Стига ли да имаш само план А или е време за план Б и В? Как се откриват точните хора и откъде ще дойдат следващите иноватори и визионери в логистиката?

• Технологии, променящи играта. Ускори ли кризата навлизането на изкуствения интелект във веригата за доставки? Как да дигитализирам бъдещето? Колко голямо е информационното разнообразие на големите данни? Може ли да се анализират и прогнозират всички етапи от веригата на доставки чрез иновативни стратегии и технологии?

• Умен ход в склада. Какви нови стандарти зададе кризата към инвестициите и управлението на складовете? Как се постига оптималност в складирането и какви са възможностите на „умния склад“? Какво въздействие оказват Индустрия 4.0 и ръстът на електронната търговия на начина на работа в склада? Как технологиите оптимизират складовите разходи? Какви роботи ще управляват складовете на бъдещето?
Нашата цел като организатори е да дадем възможности на мениджъри и специалисти от всички браншове да научат от първо лице за успешни транспортно-логистични решения, които ще им позволят да създадат свои стратегии за преднина в новото днес и новото утре.

Адрес на събитието:  Sofia Event Center (SEC), гр. София, бул. Черни връх 100, Парадайс Център ет. 3
 

Вижте по-долу кратко видео, представящо Логистичната Бизнес Конференция 2019.

 

Логистична Бизнес Конференция 2020 в кадри

 

Контакт

Контакт с организаторите:


За включване като партньор или спонсор на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2021,
моля свържете се с организатора:
БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лице за контакт: Илияна Балабанова, Борислав Бурлак
моб. 0888 220 261, 0888 582 088
Изпратете ни E-mail

 

Локация на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2021