ОПТИМ-АЛ на Логистика в действие 2018

ОПТИМ-АЛ на Логистика в действие 2018

ОПТИМ-АЛ, създадена през 1996г., е доставчик на IT решения и софтуер за производството и логистиката.

Собствени продукти и модерни технологии се използват за реализация на проекти в областите:
• Управление на производствена и складова логистика (вкл. WMS);
• Контрол на производствени операции;
• Проследяване и инвентаризация на активи;
• Локализация и проследяване в реално време и др.
На изложението ОПТИМ – АЛ ще покаже FASTY Warehouse Manager и FASTY Locating.
Осигуряване на прозрачност и проследимост „от началото“ „до края“ е основна цел на платформата FASTY. Тя предоставя широка база за разнообразни решения, насочени към дигитализация на работни процеси и видимост.
FASTY Locating е от областта на RTLS (Real Time locating System). Функционира в закрити пространства или на открито и позволява решаването на задачи по контрол на вътрешен транспорт, движение и престои на персонал и др.