Контакт

Контакт с организаторите:


За включване като партньор или спонсор на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2022,
моля свържете се с организатора:
БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лице за контакт: Илияна Балабанова, Борислав Бурлак
моб. 0888 220 261, 0888 582 088
Изпратете ни E-mail