Контакт

Контакт с организаторите:


За включване като партньор или спонсор на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2020,
моля свържете се с организатора:
БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лице за контакт: Илияна Балабанова
тел. 02 958 0031, 02 808 1848, 02 958 0030
моб. 0888 220 261
Изпратете ни E-mail