Логистиката – все по-технологична и по-дигитализирана

На 9 Логистична бизнес конференция лекторите от 3 и 4 панел говориха за бързото навлизане на новите технологии в логистичните процеси, за да решат проблемите, предизвикани от Covid-19.

2022 г. поставя големи въпроси пред веригите на доставки

Във втория панел на 9.Логистична бизнес конференция лекторите споделиха как работят в променената бизнес среда, как планират, инвестират и изграждат нови стратегии.

Българският логистичен бизнес е изключително боеспособен

На 9.Логистична бизнес конференция Зелената сделка бе дискутирана като процес, в който българският бизнес трябва да има активна позиция, за да участва в голямата трансформация на европейската икономика.

Ще си поръчваме ли успеха по интернет?

Остават само 1 ден до 9. Логистична Бизнес Конференция. Инвестирайте времето си в престижния бизнес форум, за да чуете как предизвикателствата моделират успеха.

Чуйте гласа на Веригата на доставки

12-ият ден на октомври е денят на деветата Логистична Бизнес Конференция. На сайта на събитието можете да видите програмата на Конференцията. И да се регистрирате, за да чуете 20 мениджъри от различни звена на Веригата на доставки.

Светлин Адриянов: Знаете ли какво е позволено и какво не при договаряне?

На 9.Логистична Бизнес Конференция ще имате възможност не само да чуете от опитния юрист какви грешки да избягвате при договарянето с конкуренти и подизпълнители, но и да му зададете лично своите въпроси.

Янислав Тотев: В логистичните услуги навлизат нови стандарти

На 9.Логистична Бизнес Конференция лекторът ще разкаже как работят 3PL компаниите в условията на растящи очаквания към техните услуги и недостиг на ресурси.