Регистрацията за ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2021 приключи.