Предварителната регистрация за ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2019.

Ако желатете да присъствате,
моля свържете се с организаторите на тел. 088 8220261 или 088 5119911.