Предварителната регистрация за ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2018
приключи поради изчерпване на местата.

Ако желатете да присъствате, в случай че се освободи място,
моля свържете се с организаторите на тел. 088 8220261 или 088 5119911.