Програма на Логистична Бизнес Конференция 2021

8.00 - 9.00
Регистрация

9.00 - 9.10
Официално откриване на конференцията

Снежина БАДЖЕВА, управител на Българска Транспортна Преса и организатор на Логистичната бизнес конференция

9.10 - 10.30
Дискусионен панел: ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И ЛОКАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА

Модератор: Снежина БАДЖЕВА - Участници в дискусията: 1. Петър ВИТАНОВ, член на Европейския парламент и член на Комисията по транспорт и туризъм; 2. Зоран ЛАЗОРОСКИ, управител на Шенкер България и на Шенкер Северна Македония; 3. Веселин СТОЯНОВ, основател и управител на Транспрес; 4. Георги ТЕРЗИЙСКИ, мениджър продажби в SAP България; 5. Павел БАНДИЛОВ, директор „Бизнес развитие“ в инвестиционната компания БПД и изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ

10.30 - 11.00
Кафе-пауза

11.00 - 12.30
2. Панел: ИНОВАЦИИ, С КОИТО СЕ ПЕЧЕЛИ БЪДЕЩЕТО

Модератор: Богиня МАТЕЕВА

11.00 - 11.20
Зелена трансформация на логистиката: Дигитални решения за декарбонизация и електрифициране на наземните и въздушни операции в DHL Express

Антон ДИМИТРОВ, директор „Оперативна мрежа“ в DHL Express България, Стефан СТОИЛОВ, директор „Информационни системи и технологии“ в DHL Express България

11.20 - 11.40
Зелена логистика, инвестиции и иновации в Кафуланд

Емил ДИМИТРОВ, ръководител „Логистика“ в Kaufland България

11.40 - 12.00
Логистика 2022 – тенденции и предизвикателства

Янислав ТОТЕВ, управител на ДСВ Роуд ЕООД

12.00 - 12.20
Конкуренция. Какво е позволено за договаряне и какво не с конкурентите и подизпълнителите? Какви са ограниченията при привличане на клиенти от конкурентно-правна страна?

Светлин АДРИЯНОВ, асоцииран съдружник и ръководител на Правната практика на EY за България, Северна Македония, Албания и Косово

12.20 - 12.30
Въпроси и отговори

12.30 - 13.30
Обяд

13.30 - 15.00
3. Панел: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ВИСОКА СКОРОСТ

Модератор: Емануел ИКОНОМОВ

13.30 - 13.50
Мобилити иновации в света на флийт мениджмънта

Антон АНАНЯН, търговски мениджър FROTCOM България Валентин ИЛИЕВ, изпълнителен директор и член на УС на Лев Инс

13.50 - 14.10
Интелигентни решения за логистиката от Коника Минолта България

Антон КРАНТЕВ, ръководител екип „Интелигентни видео решения“ в Коника Минолта България, Димитър СОТИРОВ, ръководител екип IT Services в Коника Минолта България

14.10 - 14.30
Кои са дигиталните инструменти, които помагат на логистичните компании от бъдещето да спестят ценно време и ресурси?

Марк ГЕОРГИЕВ, търговски директор на Claims Trans, Ханс ЛИП, представител на TransFollow

14.30 - 14.50
Как повтарящи се проблеми във веригата на доставки се решават чрез бърза и евтина дигитализация?

Лазар МАТЕЕВ, ръководител направление "Вериги на снабдяването" в Hanon Systems Пловдив

14.50 - 15.00
Въпроси и отговори

15.00 - 15.30
Кафе-пауза

15.30 - 16:40
4. Панел: ЛОГИКАТА НА ЛОГИСТИЧНИЯ ИЗБОР

Модератор: Васил ВАСИЛЕВ

15.30 - 15.50
Цените на палетите – предизвикателство пред транспортния и логистичния сектор

Атанас КОТОВ, изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния

15.50 - 16.10
5 причини да аутсорсвате логистичното и клиентско обслужване

Милена РАМЧЕВА, изпълнителен директор на Метрика

16.10 - 16.30
Как да изберем оптималната складова система за нашия нов склад и дистрибуция и как новият виртуален SHOWROOM на STAMH ще ви помогне за този избор?

Христо УРУМОВ, собственик и управител на STAMH

16.30 - 16.40
Въпроси и отговори

16.40 - 17.00
Теглене на наградите

17.00 -
Закриване на конференцията