Втората Логистична бизнес конференция с новини от бъдещето

30.10.2014

Втората Логистична бизнес конференция с новини от бъдещето

Снежина Баджева, издател и главен редактор на списание Логистика, откри втората годишна Логистична бизнес конференция в Sofia Event Center (SEC). Тази година темата на събитието е Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики.

Снежина Баджева, издател и главен редактор на списание Логистика, откри втората годишна Логистична бизнес конференция в Sofia Event Center (SEC). Тази година темата на събитието е Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики. 

Лекторите са 17, а слушателите в залата повече от 220 души. В първия панел Николай Божилов, Георги Минчев, Матиас Едер, Снежина Казакова и Калоян Стефанов говориха за бъдещето на веригите на доставка, новите товарни потоци и транспортни карти, електронната търговия и LLP като основна движеща сила за оптимизацията и иновациите.

Втората част е посветена на логистичните центрове от ново поколение и автоматизираните складови решения. В третия панел на бизнес конференцията акцентът е върху партньорските взаимоотношения във веригата на доставки. Във финалната част на събитието се отделя внимание на новите технологии, които оптимизират процесите във веригата на доставки.

Първите оценки на участници в конференцията показват сбъднати очаквания. Всички, с които успяхме да разговаряме в кафе паузите, са убедени, че добрите практики, които лекторите споделят, ще им дадат възможност да развиват по-уверено своя бизнес.

Подробности очаквайте в бр. 9 на списание ЛОГИСТИКА.