Програма 2014

Темата на второто издание на Логистичната бизнес конференция е "Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики". Конференцията се организира от сп. ЛОГИСТИКА и БТП - Българска Транспортна Преса на 30 октомври 2014 г. в Sofia Event Center (SEC).


ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Supply Chain мениджмънт:
Ефективни стратегии и добри практики

30 октомври 2014, Sofia Event Center (SEC)8.30 – 9.15 - Регистрация

9.15 – 9.20
Откриване


I  ПАНЕЛ
Веригата на доставки – стратегически поглед върху новите бизнес модели

9.20 – 9.40
Да се пренесем в 2025 година: мегатенденции на промяната и бъдещето на веригите на доставки
Николай БОЖИЛОВ, Юнимастърс Лоджистикс

9.40 – 10.00
Нови товарни потоци чертаят нови транспортни карти
Георги МИНЧЕВ, НСБС

10.00 – 10.20
Integrating the right logistics service provider into your supply chain
Матиас ЕДЕР, DB Schenker

10.20 – 10.30
Как електронната търговия променя Веригата на доставки – добрите практики на DHL Експрес
Снежина КАЗАКОВА, DHL Експрес България

10.30 – 10.40
Водещ логистичен доставчик (LLP). LLP като основна движеща сила за оптимизацията и иновациите във взаимодействието Логистичен Доставчик – Клиент
Калоян СТЕФАНОВ, DHL Фрейт

10.40 – 10.50
Дискусия

10.50 – 11.10
Кафе-паузаII ПАНЕЛ
Логистични центрове от ново поколение и автоматизирани складови решения

11.10 – 11.30
Търговски Център Европа –добри логистични практики. Сграда 1 – офис и логистична сграда от ново поколение
Тодор КАВРЪКОВ, Търговски център Европа

11.30 – 11.50
Кога и защо трябва да инвестираме в динамични и автоматизирани складови решения
Христо УРУМОВ, Сторакт БГ

11.50 – 12.10
Advanced Control Centre Full control over your loading docks
Ервин ГРУСБЕК, Loading Systems International

12.10 – 12.30
Индустриален парк София Изток – Началото е поставено
Александър ГЕБОВ, Паладин Пропърти Дивелъпмънт

12.30 – 12.40
Дискусия

12.40 – 13.40
ОбядIII ПАНЕЛ
Партньорски взаимоотношения във Веригата на доставки – точният избор и вярното решение

13.40 – 14.00
Добрите логистични практики на Гопет Транс
Мариана ХРИСТОВА, Гопет Транс

14.00 – 14.20
Оптимизиране в диспозицията и намаляване на разходите чрез системата за управление на транспорта на Солоплан
Станислав ДИМИТРОВ, Карго Планет

14.20 – 14.40
Планиране и организиране на оптимални логистични процеси прозрачност и ефективност
Ивайло ПЕНЧЕВ, Auxionize

14.40 – 15.00
Съвременни практики за увеличаване на продажбите и подобряване на ефективността
Орлин ДОЧЕВ, Тошко ПЕТКОВ, Некст Консулт

15.00 – 15.10
Дискусия

15.10 – 15.30
Кафе-паузаIV ПАНЕЛ
Нови технологии оптимизират процесите във Веригата на доставки

15.30 – 15.50
Honeywell solutions that enable productivity
Чиприян КОЗМА, Honeywell Scanning and Mobility

15.50 – 16.10
Управление на складовете със SAP ERP
Орлин ПАВЛОВ, Варна Бизнес Сървисиз (VBS)
Васил БОРИСОВ, Етна Карго

16.10 – 16.30
Специфики на софтуерните системи за управление на производствени складове
Бистра КАРАПАНЧЕВА, Баркод Системи България

16.30 – 16.50
Управление на 3PL услуги с NaviTrans
Стефан ЯНЧОВИЧИН, ФТС България

16.50 – 17.00
Дискусия

В заключение:
Теглене на награда, осигурена от фирма ДСВ Роуд