Третата Логистична бизнес конференция - събитие с висока добавена стойност

Над 300 участници, 20 лектори и 28 фирмени щанда в експо зоната - този рекорд постави третата Логистична бизнес конференция, организирана от Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА. С това събитието се утвърди като водещ форум на транспортно-логистичния бранш и свързаните с него производства и услуги.

Лектори 2015

Кратко представяне на лекторите на Логистичната бизнес конференция 2015

Програма 2015

Темата на третото издание на Логистичната бизнес конференция е "Тенденции и иновации в транспорта и логистиката". Конференцията се организира от сп. ЛОГИСТИКА и БТП - Българска Транспортна Преса на 29 октомври 2015 г. в Sofia Event Center (SEC).